9 september 2015, om 18:00, Provinciehuis, Westerbrink 1,Assen | Provinciehuis, Westerbrink 1,Assen

Vergadering statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur & Economie

Klik hier voor meer informatie en de vergaderstukken.