Door op 12 maart 2017

‘100 jaar Vrouwen Kiezen’ van start in Emmen

In 2017, 2018 en 2019 organiseert de provincie Drenthe activiteiten om 100 jaar vrouwenkiesrecht te vieren, maar ook om meer vrouwen te interesseren voor de politiek. De start van het programma vond op 8 maart plaats in Emmen. Een werkgroep onder leiding van onze fractievoorzitter Roelie Goettsch begeleidt het project.

Op 8 maart werden ook de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de actuele stand van zaken van het aantal vrouwen dat in de Nederlandse politiek actief is. Daaruit blijkt dat Drenthe wat betreft het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden (29 procent) en leden van het Drents parlement (34 procent) in de ‘middenmoot’ zit ten opzichte van andere provincies. Het percentage vrouwelijke burgemeesters, wethouders en gedeputeerden ligt in Drenthe eveneens laag. De combinatie van raads-/statenwerk, betaald werk en zorgtaken blijkt de belangrijkste belemmering voor vrouwen om politiek actief te worden. Alle reden dus om de komende tijd dit onderwerp stevig voor het voetlicht te brengen. Roelie Goettsch: ‘Meer vrouwen in de politiek: het is een onderwerp waarvoor ik me al lange tijd inzet. Alle stemmen moeten gehoord worden in het politieke debat en bij het maken van belangrijke keuzes. Niet voor niets hebben vrouwen 100 jaar geleden zo gestreden voor actief en passief kiesrecht. Door evenementen, workshops en onderzoek vragen wij hier aandacht voor.’

Lees hier het artikel van RTV Drenthe over het onderzoek, waarbij ook Roelie Goettsch aan het woord komt.

Op zaterdag 11 maart werd tijdens het Internationaal Filmfestival Assen| Vrouw & Film (IFA) stilgestaan bij dit jubileum van het vrouwenkiesrecht.  Het programmaonderdeel droeg als titel: Vrouwen Kiezen op IFA. Er worden verschillende compilaties vertoond met historisch beeldmateriaal van de positie van vrouwen in de politiek in het noorden van Nederland. Aansluitend was er een gesprek met drie vrouwelijk politici onder leiding van Wouke van Scherrenburg (oud politiek verslaggever van Den Haag Vandaag). Agnes Mulder (tweede kamerlid CDA), Ineke van Gent (voormalig Kamerlid Groen Links) en Mirjam Pauwels (wethouder de Wolden VVD) vormden samen het panel.

Meer informatie over het project ‘100 jaar Vrouwen Kiezen’ staat op www.drenthe.nl/vrouwenkiezen.

 

[foto: IFA]

Lees hier het artikel van Arnoud Bodde in DvhN over de bijeenkomst in Assen.