Aanpak klimaat en energie: collectief, coöperatief en toegankelijk

Door Peter Zwiers op 15 oktober 2019
Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten is ingestemd met het Klimaatakkoord en is de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. De PvdA- fractie heeft met beide stukken ingestemd en daarbij belangrijke aandachtspunten aangegeven. Voor de PvdA is de aanpak van en het voorkomen van energiearmoede een belangrijk uitgangspunt. Het is een onderdeel van de Drentse aanpak: collectief, coöperatief en toegankelijk. Iedereen moet mee kunnen doen met de energietransitie. Waar dat uit eigen kracht niet kan dient er ondersteuning te komen. Dit kan technisch van aard zijn, maar ook financieel. De PvdA wil verder dat de Drentse inwoners zelf eigenaar worden van hun energievoorziening. Daarmee kunnen ze ook zelf de vruchten plukken van de opbrengsten.
Zorgen zijn er over de vele grootschalige initiatieven van projectontwikkelaars in Drenthe. De PvdA maakt zich zorgen over de inpassing in het landschap en de afstemming met omwonenden. Hier zal binnen de RES een oplossing gevonden moeten worden. De PvdA geeft er de voorkeur aan dat zoveel mogelijk daken worden benut voor de aanleg van zonnepanelen. Daarmee komt verbruik en opwekking zo dicht mogelijk bij elkaar en dat scheelt schaarse netcapaciteit.
Tijdens de behandeling van de RES heeft de statenfractie gevraagd om inspraak vanuit de huurdersorganisaties. De gedeputeerde heeft aangegeven dit met de waterschappen en gemeenten te bespreken. Gemeenten zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk of zij de huurdersorganisaties willen betrekken in de planvorming.
[Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay.]
Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers