19 juli 2016

Actief tegen armoede!

Bij de Algemene Beschouwingen in het Drents Parlement kwam ook het onderwerp armoede aan bod. In Drenthe groeien ruim 11.000 kinderen op in armoede. Op initiatief van de SP werd, met steun van onder meer de PvdA, een motie ingediend (en unaniem aangenomen) om na de zomer hier een werkconferentie over te organiseren. Inzet: gemeenten ondersteunen met hun armoedebeleid, met bijzondere aandacht voor kinderen.

Hoewel de economie aantrekt, is de armoede in Nederland nog lang geen verleden tijd. En zelfs het hebben van betaald werk is geen garantie. Bijna de helft van de langdurig armen (een groep van circa 285.000 mensen) heeft wel een baan, maar het inkomen daarvan is niet voldoende om rond te komen. Van de 1,2 miljoen arme mensen in Nederland zijn er 400.000 kind. In Drenthe gaat het om 11.200 kinderen die in armoede opgroeien, dat is één op de negen.

Lokaal worden er initiatieven genomen om armoedebeleid vorm te geven. Gemeenten zijn hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk. In de gemeente Aa en Hunze is bijvoorbeeld onlangs een motie van de PvdA-fractie aangenomen om een ‘armoedepact’ te sluiten. Hierbij worden alle maatschappelijke instellingen betrokken bij de aanpak van armoede, zodat over en weer partijen weten van elkaar wat er gebeurt en acties kunnen worden afgestemd.

Ook de provincie kan hierbij een rol spelen. Provinciale Staten willen via een werkconferentie zicht krijgen op welke manier gemeenten kunnen worden ondersteund. Deze conferentie wordt na de zomer georganiseerd. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de positie van kinderen. Het college van GS rapporteert hierover vervolgens terug aan de Staten.