Ander grondgebruik rond Drentsche Aa: wat zijn gevolgen voor de natuur?

Door Rudolf Bosch op 9 juni 2020

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is een van de bekendste Drentse natuurgebieden. Het gebied heeft de status van Nationaal Park en is van groot belang voor de publieke drinkwatervoorziening voor bijna een kwart miljoen inwoners van Groningen en Drenthe. De afgelopen jaren wordt een verschuiving in het grondgebruik in het stroomgebied van de Drentsche Aa waargenomen. Grasland wordt omgevormd naar akkerland, waar vaak hoog salderende gewassen op worden verbouwd (lelie-, bollen- en uienteelt). Voor deze intensieve vormen van landbouw wordt ingegrepen in de natuurlijke bodemgesteldheid en in de waterhuishouding. Omwonenden en natuurorganisaties spreken hun zorgen hierover uit. 

Bij de Statenfracties van GroenLinks en de PvdA zijn deze signalen binnengekomen en zij stellen nu vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het veranderende grondgebruik. Zo willen zij weten of het college op de hoogte is van deze ontwikkeling, inclusief de toename van het areaal hoog salderende gewassen. Vindt het college deze verschuivingen en aanpassingen wenselijk gezien de impact op de biodiversiteit in het gebied? En hoe kijkt zij aan tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting in het gebied? De fracties zijn ook benieuwd hoe er met de handhaving wordt omgegaan, bijvoorbeeld rond de toename van waterputten in het gebied die niet zijn aangemerkt als bestaand gebruik? En tot slot: ziet het college verdere mogelijkheden de waterkwaliteit van het stroomgebied van de Drentse Aa verder te verbeteren?

 

[foto: www.drentscheaa.nl, Oudemolensche Diep)

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch