Door op 26 januari 2015

Ard van der Tuuk: “Investeer in opvang Drentse zwerfjongeren” 

Tijdens het werkbezoek van de PvdA aan het Leger des Heils Noord van afgelopen vrijdag pleitte lijsttrekker Ard van der Tuuk voor meer investeringen in de opvang van jongeren in de knel. ¨Er zijn voor heel Drenthe rond de 600 zwerfjongeren, die geen vaste woonplek hebben. Dit aantal baart mij zorgen”.

 

Jongeren in nood 

Er is hier nauwelijks reguliere  opvang voor. Het Leger des Heils richt zich op de zorg voor mensen “zonder helper”. Het gaat hier vooral om volwassenen met handenvol problemen. Jongeren horen hier niet tussen.

Naast Ard van der Tuuk waren namens de PvdA o.a. Kamerlid Agnes Wolbert, wethouder Bouke Arends en de Emmense kandidaat-statenleden Willem Meijer en Eric Rougoor aanwezig. Zij bespraken met algemeen directeur Elzo Edens en zijn team de mogelijke oplossingen voor het probleem van zwerfjongeren. Er staan in de gemeente Emmen een aantal panden leeg. Daarvan zou je aangepaste woonvormen voor deze groep kunnen maken. Van der Tuuk deed de oproep om met projecten te komen, dan kon de provincie kijken of ze de voorstellen mogelijk kon maken.

De bezoekers kregen een rondleiding in de Breehof te Nieuw-Amsterdam. Dit pand is verouderd en voldoet niet meer aan moderne maatstaven op het gebied van wonen en veiligheid. Wanneer het matig vriest, gaat bij het Leger des Heils de winteropvang open. De toeloop kan dan over de vijfhonderd daklozen bedragen.  “Daar is het gebouw eigenlijk niet op berekend¨, aldus zorgcoördinator Patrick Sturing. “Met veel matrassen, passen en meten lukt dat. Ideaal is het niet.”

Petje af

Van der Tuuk laat zich lovend uit voer de inzet van het het personeel van de Breehof:  “Deze zorgverleners laten dag in dag uit zien hoe je solidariteit met Drenten in de knel kunt vormgeven. Daar neem ik mijn PvdA-petje voor af.”

De Breehof (foto: Jan Hulsegge)