21 april 2016

Bericht van de Statenfractie: Op zoek naar een ervaren bestuurder met een open blik

De PvdA fractie Drenthe zoekt na het vertrek van Ard van der Tuuk een gedeputeerde met een stevige bestuurlijke ervaring. Een bestuurder die ‘op de rijdende trein springt’ en Drenthe goed kent. Die verder werkt aan de uitvoering van het akkoord met de drie coalitiegenoten. Een man of vrouw die in en buiten het provinciehuis als PvdA-bestuurder herkenbaar is.

De PvdA-Statenfractie wil als team doorgaan met het verder bouwen aan de goede relaties en de samenwerking met alle partijen in de Staten en daarbuiten. Daarom richt de fractie de blik naar buiten voor deze zoektocht.

Met deze keuze geeft de fractie gehoor aan de oproep van de ledenvergadering van het gewest Drenthe om te kiezen voor een PvdA-bestuurder met affiniteit voor vernieuwing en een open stijl, gericht op het ontwikkelen van beleid en uitvoering in een brede samenwerking.