Bezorgdheid over ontslagen bij Treant

Door Rudolf Bosch op 15 oktober 2019

Dinsdag 1 oktober berichtte RTV Drenthe over de plannen van de Treant Zorggroep. Zorg als voorziening is een belangrijk thema de inwoners van Drenthe. Mede daarom hebben  Provinciale Staten zich sterk gemaakt voor de Zorgtafel in Drenthe. En dus zijn zij geschrokken door de berichtgeving dat Treant van plan is 500 banen te schrappen en de spoedeisende hulp in Stadskanaal met onmiddellijke ingang ’s nachts te sluiten. PvdA, CDA en ChristenUnie vragen gezamenlijk opheldering van het College van Gedeputeerde Staten.

Na installatie van de Zorgtafel hebben betrokken partijen elkaar beter leren kennen, is informatie gedeeld en is voorzichtig enig onderling vertrouwen ontstaan. Ook hebben zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen samen een plan geschreven om de zorg in de regio duurzaam te maken. In 2018 werden “zwarte cijfers” geschreven. Na een eerste duidelijke terugloop in de patiënten-aantallen leek herstel te ontstaan. Voorzichtig aan begon onder het personeel weer enig elan te ontstaan. Het ging weer de goede kant op.

In juli 2019 werd het plan ” Zorg voor de regio” gepresenteerd, waarin al melding gemaakt werd van gedeeltelijke sluiting van de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal met ingang van 2020. Van een aanvullende personeelsinkrimping was toen echter nog geen sprake. Navraag bij een aantal deelnemers aan die Zorgtafel lijkt dat te bevestigen. Ze geven aan het zogenaamde GUPTA-plan wel te kennen, maar waren niet op de hoogte van ontslagen. Ondertussen laat de nieuwe topman weten dat het er uiteindelijk allemaal beter op wordt.

Echter, navraag bij medewerkers geeft een ander, zorgelijker beeld:

  • het vertrouwen in de organisatie is door berichtgeving verder gedaald;
  • de afslanking zal ook effecten hebben op de breedte van het zorgaanbod;
  • door de banenreductie nemen de wachttijden toe;
  • met aanvullend adherentieverlies (lees: minder patiënten en inkomsten) als gevolg.

Daarom willen de fracties van PvdA, CDA en ChristenUnie onder meer van Gedeputeerde Staten of deze op de hoogte waren van de personeelsreductie. Hoe kijkt het College van GS aan tegen de ontwikkeling in de zorgvraag, kan Treant de beschikbaarheid van zorg in de regio garanderen en welke stappen gaat het College ondernemen om een duurzaam perspectief voor bewoners en werknemers te garanderen?

 

[Afbeelding van Sasin Tipchai via Pixabay.]

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch