19 juni 2016

Bijeenkomst op weg naar de TK verkiezingen

Namens de vier Noordelijke gewesten Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen nodigen wij u van harte uit voor een openbare bijeenkomst op zaterdag 2 juli a.s. in de aanloop naar de landelijke verkiezingen komend voorjaar.

De programmacommissie onder voorzitterschap van Wim Meijer is bezig met het schrijven van een document dat moet leiden tot het ‘Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017’. Eén van de acties van de commissie is in gesprek gaan met de leden, netwerken en maatschappelijke organisaties.

Doel van de bijeenkomst is ons mee te nemen in de stand van zaken tot nu toe. Wat zijn de belangrijkste thema’s die gaan spelen? Henk Nijboer, adviserend lid van de commissie en financieel woordvoerder in de Tweede Kamer wil ons graag, samen met een afvaardiging uit de commissie, meenemen in wat tot nu toe aan de orde is geweest.

Het tweede doel van de bijeenkomst is onderwerpen aan te dragen die voor ons als provincies van belang zijn en die we graag in het verkiezingsprogramma terug willen zien. Uiteraard ook zaken die ons als sociaaldemocraten raken.

De bijeenkomst staat onder leiding van Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken.

Plaats van de bijeenkomst: Ons Pand, Haddingestraat 10, 9711KD Groningen

Begintijd: 11:00 uu

Eindtijd: 13:00 uur, of iets later.

Wij hopen op uw komst!

Met hartelijke groet namens de vier Gewesten,

Bert Dieters, voorzitter gewest Groningen