Door Peter Zwiers op 22 april 2017

Brede steun voor PvdA-motie over asbestdaken

Asbestdaken moeten sneller van de Drentse daken af. De verwijdering is een taak van het Rijk, maar de provincie Drenthe zet de operatie kracht bij door ook 3,5 miljoen euro erin te stoppen. Daarnaast gaat de provincie – na een motie van ons Statenfractielid Peter Zwiers – aandringen bij Den Haag om méér te doen.

De provincie Drenthe heeft de ambitie om de leef- en woonomgeving in Drenthe veiliger en duurzamer te maken. Zij wil zich de komende jaren inzetten om de verwijdering van asbestdaken te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder worden gesaneerd en er meer asbestdaken worden verwijderd. Alle partijen stemden in met het beschikbaar stellen van 3,5 miljoen euro om de versnelling mogelijk te maken. Daarnaast was er brede steun voor de de motie ‘Rijksinzet asbestdaken in Drenthe’. In de motie, opgesteld door de PvdA, wordt het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om bij het Rijk aan te dringen op extra financiële middelen voor de sanering van asbestdaken. De motie werd ingediend door met de fracties van VVD, CDA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Lokaal en 50Plus.

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers