Door Peter Zwiers op 28 januari 2014

Brief aan de Commissaris van de Koning

Geachte heer Tichelaar,

Op 7 november jongstleden was u ook getuige van het Drents Jeugddebat. Een debat waarbij vele scholieren uit heel Drenthe aan de slag gingen om uiteindelijk een aantal fantastische voorstellen te presenteren. Deze voorstellen kwamen tot stand in een andere setting dan waarin we vergaderen als Provinciale Staten. Het grote verschil was namelijk dat er muziek te horen was tijdens de pauzes. Het gaf de vergadering extra dynamiek. 

Binnenkort is het weer ‘Meertmaond Streektaolmaond’, een maand die in het teken staat van de Drentse taal. Vele organisaties geven hier invulling aan, maar dat is niet geval bij Provinciale Staten. Ik vind dat jammer. Volgens mij zou de Drentse volksvertegenwoordiging ook de Drentse taal zichtbaar moeten ondersteunen.

Drenthe kent vele goede zangers/ zangeressen en schrijvers. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld Daniël Lohues, Bert Hadders en Bert Kamping. Daarmee doe ik ook meteen een groot aantal anderen tekort. Sommigen genieten al een behoorlijke bekendheid, van anderen staat de carrière nog in de startblokken. Allen verdienen echter onze steun.

Ik wil u voorstellen om tijdens de Statenvergadering van maart en de Statenvergadering van oktober, ruimte te maken in de agenda om het podium te bieden aan een Drentse zanger of schrijver. Dit kunnen de bekendere zangers of schrijvers zijn, maar natuurlijk ook jong talent. Dit kan een extra impuls zijn voor (jong) talent om bij een breder publiek bekend te worden.

Door hier ruimte aan te bieden kan de Drentse politiek ook andere talenten uit Drenthe laten zien. En wellicht brengt het ook voor de Drentse politiek de extra dynamiek die er ook was tijdens het Drents Jeugddebat.

Ik hoor graag wat u van dit voorstel vindt.

Met vriendelijke groet,

Peter Zwiers

Statenlid Partij van de Arbeid

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers