Cees Bijl duidt de uitslag van de verkiezingen

29 maart 2019

Twee bijzondere middagen in het Drents Parlement. Op woensdag 27 maart afscheid van de ‘oude’ Staten, op donderdag 28 maart de installatie van de nieuwe Statenleden. Met aansluitend het eerste debat: hoe kijken de partijen aan tegen de verkiezingsuitslag. Onze lijsttrekker Cees Bijl voerde namens PvdA het woord.

Cees Bijl feliciteerde de winnaars van de verkiezingen en bracht de grootste felicitatie uit aan de democratie: ‘Het opkomstpercentage is gestegen van 51 naar 58,9 procent. Een groot compliment aan de Drenten! Zij hebben een sterk signaal gegeven door gebruik te maken van hun democratisch recht.’ In het verlengde hiervan wees Cees Bijl op de bedreigingen die we momenteel in de samenleving zien, onder meer in het licht van de gebeurtenissen in Utrecht: ‘Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Bedreigingen van mensen en zaken zijn onaanvaardbaar, ook in Drenthe.’

Dat de PvdA de meeste stemmen heeft behaald bij de verkiezingen was verrassend maar ‘zeker niet erg’, aldus Bijl. Een eenduidige verklaring van winst en verlies in Provinciale Staten is lastig te geven. Wel zijn landelijke thema’s belangrijk geweest, zoals klimaat en koopkracht. ‘De PvdA heeft de sociale agenda centraal gesteld. Mensen moeten zeker zijn van werk, wonen, goede zorg.’ Daarbij is van een afrekening van de vorige coalitie geen sprake: ‘De coalitiepartijen verliezen gezamenlijk minder dan de oppositie. Terugkijkend is het in ieder geval goed geweest dat we vier jaar lang met een niet-dichtgetimmerd programma voor Drenthe hebben gewerkt.’

De PvdA heeft oud-fractievoorzitter Roelie Goettsch inmiddels gevraagd gesprekken te voeren als informateur met alle partijen. ‘Drenthe vraagt om een zorgvuldige vertaling van de verkiezingsuitslag. Een keuze voor partijen moet plaatsvinden op basis van inhoud: wat is de visie op de toekomst van Drenthe? Belangrijk is dat er een college ontstaat dat tegen een stootje kan en waarin onderling vertrouwen centraal staat. Vanuit de PvdA geven we de sociale agenda als accent mee. Zodat we Drenthe met een gerust hart aan onze kleinkinderen kunnen nalaten.’

Informateur Roelie Goettsch gaat vrijdag 29 maart beginnen met haar werkzaamheden: de gesprekken met alle partijen in het Drents Parlement. De andere partijen spraken het vertrouwen uit in de informateur en kijken uit naar haar verslag.