Door op 23 april 2015

Coalitieakkoord PvdA, VVD, CDA en CU

PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie hebben deze week onder de titel ´Dynamisch en ondernemend´ een coalitieakkoord op hoofdlijnen bereikt, dat op 23 april in het Provinciehuis in Assen is gepresenteerd. Ook de portefeuilleverdeling is door formateur en VVD-gedeputeerde Henk Brink toegelicht.  Namens de PvdA hebben Ard van der Tuuk en Roelie Goetsch aan de onderhandelingstafel gezeten. De PvdA-Statenfractie is tevreden met het bereikte resultaat.

Inhoudelijk focust het nieuwe college zich in de komende periode vooral op economie, werk en bereikbaarheid.

Op 29 april zal het nieuwe college van Gedeputeerde Staten tijdens een buitengewone Statenvergadering worden geïnstalleerd. Namens de PvdA is Ard van der Tuuk de beoogd gedeputeerde. Roelie Goetsch zal hem als fractievoorzitter opvolgen.

Benieuwd naar de inhoud van het coalitieakkoord? Lees het hier:

Drents collegeakkoord op hoofdlijnen 2015-2019