Cultuur in Corona-nood: provincie Drenthe springt bij

Door Kees de Graaf op 19 mei 2020

De Corona-crisis raakt alle sectoren in de samenleving. Ook in de culturele sector vallen zware klappen. De provincie Drenthe heeft verschillende steunmaatregelen aangekondigd. We vroegen onze gedeputeerde Cees Bijl om een toelichting.

Half april kondigde minister Van Engelshoven van Cultuur een landelijk maatregelenpakket van € 300 miljoen aan voor de opvang van de gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel van dit pakket is een bedrag van € 30 miljoen voor steun aan instellingen van vitaal regionaal belang. Hoe gaat Drenthe hiervan profiteren?

‘De minister heeft drie fondsen ingesteld, voor musea, theaters en poppodia. We hebben in ieder geval ingezet op het Drents Museum en hopen ook op een toekenning in de twee andere categorieën. We vragen van het Rijk een bijdrage van 1 miljoen euro. Eenzelfde bedrag leggen wij dan samen met de gemeenten bij. Omdat we verwachten dat lang niet alle Drentse musea en podia gebruik kunnen maken van de noodsteun hebben we daarnaast een bedrag van 500.000 euro gehaald uit de bestaande cultuurbudgetten, als een noodfonds.’

Binnenkort wordt er in het Drents Parlement gesproken over de Investeringsagenda voor Drenthe voor de komende jaren, zat daarin nog ruimte voor cultuur?

‘Vooruitlopend op de vaststelling van de Investeringsagenda kijken we of een half miljoen euro alvast kunnen bestemmen voor de kleine musea. Daarbij zou het kunnen gaan om financiële ondersteuning, maar ook om investeringen om een museum coronaproof te maken. Niet in de laatste plaats willen we ook de kunstenaars zelf ondersteuning bieden en daarvoor stellen we een “Snelloket” in. Er is bij dit loket in totaal 50.000 euro beschikbaar voor nieuwe cultuurprojecten die het gevolg zijn van of reageren op de Coronacrisis. Kunstenaars en culturele organisaties kunnen laagdrempelig en snel een subsidie aanvragen van minimaal 1.000 en maximaal 2.500 euro. Vanaf 22 mei is het Drentse Snelloket geopend.’

Wat verder naar de toekomst kijkend, is er al zicht op een 1,5 meter-inrichting van culturele instellingen?

‘Daar wordt momenteel hard over nagedacht. Wij proberen daar ook onze bijdrage aan te leveren; er vindt veel overleg met bijvoorbeeld de gemeenten plaats. Zij hebben de theaters onder hun hoede. Samen moeten we kijken hoe we dit belangrijke deel van de Drentse samenleving – waar de afgelopen jaren veel waardevols is ontstaan – in de benen houden.’

 

 

Lees hier het artikel op RTV Drenthe, inclusief een interview met Cees Bijl.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Mooiste plek in het stroomgebied van Hunze en Aa’s? Het uitzichtspunt Belvedere bij Schipborg, met brede blik op het landschap van de Drentsche Aa. Word blij van… Enthousiaste mensen die met passie gaan voor de goede zaak.  In de politiek beland door? Een oproepje in 2010 van mijn PvdA-afdeling in Tynaarlo in de krant: “kandidaten

Meer over Kees de Graaf