Door op 23 december 2016

De column van Michel Berends. Over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid?
Komt in Drenthe te vaak voor……
Taalvrijwilliger?
 
Michel Berends
 
Dit is een Haiku, een Japanse dichtvorm, bestaat meestal uit drie regels volgens het stramien van 5-7-5 lettergrepen. De haiku omvat een vingerhoed bol van emotie, waarin geen ruimte is voor allerlei poespas, het gaat om de kern met een wending erin.
 
Als u meer wilt weten kijk dan onder www.lezenenschrijven.nl. U kunt ook taalvrijwilliger worden (of bel naar 0800 023 44 44).