De Jaarrekening 2019: het laatste ‘normale’ jaar?

Door Hendrikus Loof op 18 mei 2020

In de Jaarrekening geeft het College van Gedeputeerde Staten aan hoe er in het afgelopen jaar met de inkomsten en uitgaven van de provincie is omgegaan. De cijfers over 2019 zijn bekend, onze fractievoorzitter Hendrikus Loof bestudeerde ze en kwam met de volgende bijdrage tijdens de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie.

Bij het begin van zijn bijdrage stond Hendrikus stil bij het bijzondere karakter van dit moment: ‘We bespreken misschien wel voorlopig de laatste “normale” jaarrekening over een “normaal” jaar. Want wat er op ons af komt is volstrekt onvoorspelbaar maar dat het heftig zal zijn, daar zijn velen het over eens. Van Duitsland tot Korea begint het coronavirus opnieuw om zich heen te grijpen, zo konden we in de krant lezen. En hoewel we allemaal dolgraag willen dat we de economische draad weer kunnen oppakken waar we hem hadden gelaten, zullen we de komende tijd steeds meer en steeds vaker moeten gaan nadenken en praten over een heel andere economische draad. Al heel binnenkort, wanneer we als Provinciale Staten de Voorjaarsnota en Investeringsagenda met elkaar gaan bespreken, zullen hierover de eerste schermutselingen – en dat bedoel ik positief omdat het een zoektocht voor ons allemaal is – gaan ontstaan.’

De PvdA heeft vragen gesteld bij de hoogte van het resultaat en de afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting. Hendrikus Loof gaf aan dat de fractie tevreden is over de uitleg van Gedeputeerde Staten op dit punt. ‘We constateren dat dit verschijnsel niet nieuw is. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt het om Provinciale Staten nog vaker te informeren over op handen zijnde afwijkingen en mutaties. Aan de andere kant: wij hebben een controlerende taak maar onze fractie wil niet het hele jaar bezig zijn met accountantswerk waardoor we aan de inhoud van het politieke bedrijf niet meer toekomen. En met die inhoud is het vorig jaar, een verkiezingsjaar en dus ook al bijzonder, overwegend goed gegaan. De jaarrekening toont voor het overgrote deel groene vinkjes, een gering aantal aandachtspunten en een enkel bijsturingsaccent. Onze complimenten daarvoor.’

Onze fractie stelde verder alleen nog enkele vragen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening, in het bijzonder voor de personele organisatie en het programma ‘Vitale Vakantieparken’. Op 20 mei staat dit onderwerp opnieuw op de agenda van Provinciale Staten, ter besluitvorming.

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof