18 november 2014

De lelieteelt in Drenthe

Met onderstaande tekst is de Statenfractie uitgenodigd door lelietelers om e.e.a. zelf te komen aanschouwen. Natuurlijk gaat de fractie daar graag op in. Aansluitend  zullen er ook nog gesprekken met voor- en tegenstanders plaatsvinden.

Beste mensen,
Hierbij nodigen we jullie uit voor de fractiebijeenkomst op 19 november 2014.

De bloembollenteelt is belangrijk voor Nederland. De lelieteelt is in oppervlakte het tweede bolgewas van Nederland en in economisch opzicht zelfs nummer één. In de traditionele bollengebieden was te weinig ruimte om aan de behoefte te voldoen. De zandgronden in ondermeer Drenthe bleken heel geschikt voor het telen van lelies en inmiddels wordt 40% van de lelies geteeld in Noordoost Nederland.

In de gemeente Westerveld worden verhoudingsgewijs veel lelies geteeld. Het verzet tegen de bollenteelt in Drenthe is ontstaan in Westerveld en is daar nog steeds actief.

Bij de teelt van lelies worden dikwijls bestrijdingsmiddelen gebruikt die schadelijk lijken te zijn voor mens en natuur. Omwonenden ervaren vaak problemen met hun gezondheid. Bovendien vraagt de
teelt om een lage grondwaterstand, waardoor aangrenzende natuurgebieden kunnen uitdrogen. Het gebruik van metamnatrium is daarbij vaak het onderwerp van de discussie. De lelieteelt is van
economisch belang, maar lijkt vooralsnog verre van duurzaam te zijn.

Op 19 november praten we met voor- en tegenstanders van de bollenteelt over deze teelt.

Met vriendelijke groet,
Maaike en Hans

Programma:

  • Om 16.00 uur worden we verwacht bij lelieteeltbedrijf de Middenweg in Vledder waar we zullen worden ontvangen en rondgeleid door eigenaren Hans en Trudy van der Heijden.
  • Om 17.45 worden we verwacht in museum de Koloniehof in Frederiksoord waar we ontvangen worden door directeur Jan Mensink. Daar staan ook soep en broodjes voor ons klaar.
  • Van 19.00 tot 20.00 hebben we tijd voor een korte reguliere fractievergadering.
  • Om 20.00 schuiven Bram Verhave en Rodina Fournell aan. Zij vertegenwoordigen “Bollenboos”, tegenstanders van de lelieteelt. Dan schuiven ook een paar leden van de (steun)fractie van Westerveld aan.