Door op 17 september 2013

Dreigende sluiting kazerne in Assen bizar!!

We hebben met grote verbazing en verbijstering kennisgenomen van de dreigende sluiting van de kazerne in Assen. Twee jaar geleden is met succes sluiting voorkomen. De argumenten van toen gelden nog steeds. De kazerne is

maatschappelijk en economisch niet weg te denken uit Assen. In de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen in 2011 zijn we destijds een handtekeningenactie gestart. In heel Drenthe haalden we handtekeningen op.

We zijn verplicht om ons ook nu weer sterk te maken voor het behoud van de kazerne in onze hoofdstad. Onze Tweede Kamerfractie deed dat destijds ook.

Ik ga er vanuit dat we nu ook weer op hen kunnen rekenen.

 

(wordt vervolgd, reken maar!!)