Door Peter Zwiers op 12 november 2013

Drents Jeugddebat: Waar vinden we onze bijbaan en waarom Twittert onze leraar niet?

Vorige week was weer het jaarlijkse jeugddebat. Een activiteit georganiseerd door de NJR waarbij jongeren tussen de 12 en 18 jaar met elkaar en met Statenleden in debat gaan. Vanuit de Drentse Staten waren Nico Uppelschoten (PVV), Louise Smits (SP), Jurr van Dalen (D66) en ondergetekende aanwezig. Het debat had dit jaar een centraal thema: “Digitalisering in het onderwijs: sleutel tot succes?”. Dit thema werd door drie groepen jongeren voorbereid, waarna er drie verschillende voorstellen uit voort kwamen. En die voorstellen werden aan de Statenleden gepresenteerd en verdedigd.

“Leraren zijn niet digitaal genoeg”
Jongeren zijn natuurlijk hartstikke digitaal. Kijk naar een schoolplein en je ziet eerst de mobieltjes voordat je de scholieren ziet. Er wordt geliked, gewhatsappt en getweet. En dat willen de jongeren ook terug zien in de lessen. Meer gebruik van het digitale schoolbord. “Wij moeten aan de leraar uitleggen hoe het digitale schoolbord aan moet.” Met zoekopdrachten op internet als leeropdrachten en gebruik van Youtube. En dat kunnen veel leraren volgens de jongeren niet en daar moet iets aan gedaan worden. Het voorstel was dan ook om de leraren op cursus te sturen en een digitaal platform op te zetten zodat leraren ervaringen uit kunnen wisselen.

Een punt dat zeer zeker aandacht verdient. Ook een onderwerp waar later nog met de jongeren over doorgesproken zal gaan worden om te kijken hoe er invulling aan kan worden gegeven.

“Een App voor bijbanen”
Een andere groep kwam met een heel ander probleem. Zij hebben moeite met het vinden van een geschikte bijbaan. En juist die bijbaan is belangrijke ervaring voor de definitieve keuze van een vervolgopleiding, aldus de jongeren. Nadat ik even had gegoogled, blijkt dat er (volgens mij) inderdaad niet zo’n app is. Mocht die er wel zijn, dan hoor ik het graag!

In die app dienen dan de bijbanen te komen met daarbij ook de benodigde vervolgopleiding en andere relevante informatie.

Bijbaan belangrijk voor beroepskeuze
Ik ben zelf enthousiast geworden over de bijbaanapp. Het zal alleen lastig zijn om ook werkgevers te vinden om de app te vullen. Hebben werkgevers ook moeite met het vinden van geschikte kandidaten voor de bijbanen? Een bijbaan is een belangrijk middel om te toetsen of de beroepskeuze van de scholier ook de juiste is. Het is daarnaast goed om op jonge leeftijd werkervaring op te doen. Dat mag best meer gestimuleerd worden. Wat mij betreft gaan we dan ook onderzoeken of een bijbaanapp gerealiseerd kan worden!

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers