Drentse Statenfracties CDA en PvdA bezorgd over ziekenhuiszorg in Drenthe

Door Rudolf Bosch op 12 februari 2019

Op maandag 11 februari is een adviesrapport gepresenteerd over de zorg in Drenthe, nu en in de toekomst. PvdA en CDA zien de constructieve inspanningen van het College van Gedeputeerde Staten om de gezondheidszorgvoorzieningen voor Drenthe te behouden, onder meer via de provinciale ‘zorgtafel’. Ze zijn echter, evenals hun collega’s in de Tweede Kamer, zeer bezorgd. Aan de ziekenhuiszorg mag voor het CDA en PvdA niet getornd worden. Beide fracties stellen hierover gezamenlijk vragen aan het College van GS van de provincie Drenthe.

De huidige ziekenhuizen in Drenthe mogen in de visie van CDA en PvdA niet gedevalueerd worden tot bijvoorbeeld poliklinische voorzieningen, zo geven Statenleden Bart van Dekken (CDA) en Rudolf Bosch (PvdA) aan. Goede zorg – dichtbij en toegankelijk voor de inwoners van Drenthe – is een belangrijke basisvoorziening voor de leefbaarheid. Deze dreigende uitkomst leidt begrijpelijk tot veel onzekerheid bij de betrokken burgers over toegang tot de zorg en wat ze ervoor terug gaan zien. Nu het adviesrapport inmiddels ook in de media aandacht krijgt en de mogelijke consequenties voor de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal steeds duidelijker worden, willen de fracties van CDA en PvdA onder meer weten van het College van GS wat de adviesrichting van dit rapport betekent voor de voorzieningen in de héle zorgketen in Drenthe.

Wordt de spoedeisende hulp in Drenthe niet naar een onaanvaardbaar niveau gebracht op het moment dat deze voorstellen werkelijkheid worden? Wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld aanrijdtijden voor ambulancediensten? En is het College Is GS het ermee eens dat de spoedeisende hulp met name in de regio Zuid-West Drenthe (locatie Bethesda) beter gewaarborgd moet blijven, nu ook de Isala-locatie in Meppel op dat punt onvoldoende ondersteuning kan leveren? CDA en PvdA willen ook weten welke acties het College van GS gaat ondernemen richting de provinciale zorgtafel, betrokken stakeholders en/of andere overheden.

[beeld: Pixabay]

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch