10 januari 2015

Fietssnelwegen

Met de opkomst van de E-bikes is de fiets weer helemaal terug als vervoermiddel in het woon-werk verkeer. De fietspaden naar de grotere plaatsen in Drenthe zijn echter op dit nieuwe snelverkeer niet berekend.

Daarom wil de PvdA een onderzoek naar de aanleg van speciale fiets snelwegen om deze manier van woon-werk verkeer ruim baan te geven.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 23

E-bike groen