Gedeputeerde Cees Bijl blikt terug op 2017 en vooruit naar 2018 – in drie punten naar keuze

Door Kees de Graaf op 30 januari 2018

‘Los van het kampioenschap van Feyenoord? Dan zou ik de volgende punten willen noemen:

1 Cultuur doet Drenthe en de Drenten goed

In Drenthe hebben we over de volle breedte meer waardering voor cultuur gekregen. We werken nauw samen met allerlei culturele instellingen en organisaties. Daarnaast staan we met de 12 Drentse gemeenten schouder aan schouder in cultureel opzicht.

Met elkaar zien we dat cultuur op zich waarde heeft, maar ook van grote invloed is op de gemeenschapszin in Drenthe: het gevoel erbij te horen en ertoe doen. Maar het is ook goed voor de Drentse economie. Het komend jaar gaan we hier volop mee door. Een mooie bekroning voor de provinciale inzet vind ik dat de voorstelling van “Het Pauperparadijs” in 2018 het culturele palet van Amsterdam gaat versterken, met de optredens in Carré. U begrijpt: we gunnen de hoofdstad ook dit moois. Maar afgezien daarvan: wij geven in Drenthe onze rol op cultureel gebied anders vorm dan andere provincies doen. Kijk hoe wij producties mogelijk maken, maar ook bijvoorbeeld de bibliotheken ondersteunen in relatie tot de aanpak van laaggeletterdheid en het bevorderen van de leefbaarheid. Daar lopen we echt in voorop. In de Randstad pakt “de markt” dit in veel gevallen op, maar hier in Drenthe is dat minder vanzelfsprekend. Het is dan onze taak om als provinciale overheid hierin te ondersteunen.

 

2 Binnenstadsfonds is in de lucht

Het Binnenstadsfonds waar de PvdA-Statenfractie om heeft gevraagd is goed van de grond gekomen. Gemeenten hebben het direct opgepakt en ingevuld met concrete plannen.

Ook hebben zij eigen geld ervoor opzij gelegd. Daarmee jaagt de provincie de ontwikkelingen dus aan. Net als bij cultuur gebeurt: provincie en gemeente investeren sámen.

 

3 Goed wonen voor iedereen!

Mijn derde punt is tegelijkertijd een vooruitblik naar 2018: in de volkshuisvesting ligt een grote uitdaging voor ons. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. De koopmarkt is aangetrokken, maar we zien in de sociale woningbouw de wachtlijsten alweer toenemen. De kwaliteit van bestaande woningen laat op sommige plekken te wensen over, waardoor mensen bijvoorbeeld veel geld kwijt zijn aan energie.

Tegen de achtergrond van de bevolkingskrimp die in delen van Drenthe optreedt, is dit een belangrijk onderwerp, juist ook voor de PvdA. Ook hier geldt dat gemeenten, met onze steun, in actie moeten komen. Vooruitkijkend naar de verkiezingen van maart hoop ik dat er goede paragrafen in de collegeprogramma’s over het wonen in Drenthe worden opgenomen.’

 

[beelden: provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen, Pixabay]