Door Hendrikus Loof op 20 januari 2017

Geen windstilte?

Onze fractie is zeer teleurgesteld over het besluit van minister Kamp. Hij doet niets met de Tweede Kamermotie over een ‘bezinningsperiode’ rond de plaatsing van windmolens in de Drentse veenkoloniën. Een zeer breed gedragen Tweede Kamermotie wordt terzijde geschoven. Dat doet volgens ons geen recht aan reeds beschikbare alternatieven en de belangen van bewoners in het gebied.

Net voor de Kerst heeft de Tweede Kamer, na een initiatief daartoe van de fracties van PvdA en SP, het kabinet gevraagd serieus naar alternatieven te kijken voor de voorgenomen windparken in en rond de Drentse Veenkoloniën. De Kamer heeft het kabinet daarom verzocht een periode van bezinning in te lassen, zodat de regio de kans krijgt om met alternatieve oplossingen te komen. Minister Kamp geeft nu aan dat een alternatief vanuit juridisch en financieel oogpunt niet haalbaar is. Voor de PvdA Drenthe is dat ronduit teleurstellend. Wij delen het gevoel van onze Tweede Kamerfractie: deze motie is zeer breed gedragen en de argumenten van de minister vinden we niet overtuigend. Wij  hebben goed zicht op wat er in het gebied gebeurt. Er zijn volop alternatieven voor wind op land in ontwikkeling. Onze fractie heeft vertrouwen in de alternatieven en zou willen zien dat Kamp ze echt betrekt in de analyse en besluitvorming. Zij verdienen een serieus onderzoek. Desnoods is te denken aan een combinatie van wind en zon. De gemeenten in het gebied zitten op eenzelfde lijn en hebben dat in Den Haag ook kenbaar gemaakt.

Onze Tweede Kamerfractie laat het er niet bij zitten en gaat Kamp bevragen op zijn motieven om de motie naast zich neer te leggen.

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof