Hoe zorgen we voor meer vrouwen in de politiek?

20 april 2018

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, onderzocht in 2016 hoe de deelname van vrouwen in de gemeentepolitiek verbeterd kan worden.

 

Meer vrouwen in de politiek is om drie redenen van belang, zo concluderen de onderzoekers:

– De raad wordt daarmee een betere afspiegeling van de samenleving

– Een divers samengesteld team heeft meerwaarde en meer effectiviteit

– Er komt meer politieke aandacht voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden

 

De tips om meer vrouwen in de politiek te krijgen zijn ook nu nog zeker bruikbaar (ook voor de Provinciale Staten bijvoorbeeld):

– Werf persoonlijk, want vrouwen stellen zich minder vaak zelf kandidaat dan mannen.

– Benut kweekvijvers in de gemeente.

– Zet voldoende vrouwen op verkiesbare plaatsen op de kieslijst, en ook op plaatsen daar net onder; vrouwen stromen vaker tussentijds uit, dus hiermee blijft het aandeel vrouwen minimaal op hetzelfde niveau.

– Zet rolmodellen in en coach vrouwen actief.

– Plan vergaderingen niet op tijden die als ‘spitsuur’ gelden voor raadsleden (v/m) met kinderen.

– Realiseer een inclusieve en efficiënte vergadercultuur, zodat vrouwen uit alle etnische groepen zich thuis voelen.

– Zorg voor voldoende (partij-overstijgende) uitwisseling en training.

– Verhoog de vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten.

– Stimuleer vrouwen om lid te worden van een politieke partij.

 

Verder lezen

Het Atria-rapport ‘Vrouwenstemmen in de raad. Ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek’ is hier te vinden.