In memoriam: Mien Bakker-van Rutten

19 januari 2018

Op 13 januari 2018 is Mevrouw Mien Bakker-van Rutten op 95 jarige leeftijd overleden in Emmen.

Vlak na de oorlog al is ze lid geworden van de toenmalige SDAP. Mevrouw Bakker was altijd al maatschappelijk zeer betrokken en is gedurende een reeks van jaren voor de SDAP en later voor de Partij van de Arbeid politiek actief geweest. Eerst twee jaar als raadslid in Emmen en daarna – vanaf 9 juni 1976 – als lid van Provinciale Staten van Drenthe. Zij was een aantal termijnen Statenlid. Omdat ook destijds al de Partij van de Arbeid van mening was dat iemand niet gelijktijdig verschillende politieke functies mag bekleden, moest ze kiezen: raadslid blijven óf overstappen naar de Staten. Ze koos voor de Staten.

De besturen van het Gewest Drenthe en van de afdeling Emmen van de Partij van de Arbeid zijn voor haar inzet veel dank verschuldigd aan Mien Bakker. Zij wensen de familie veel sterkte toe.