Informatie beëindigd met presentatie verslag Roelie Goettsch

15 april 2019

Informateur Roelie Goettsch heeft vanochtend haar eindverslag overhandigd aan Cees Bijl. Op 29 maart is Roelie gestart met een verkenning bij alle 12 Statenfracties naar een mogelijke coalitie die op voldoende draagvlak in de nieuwe Provinciale Staten kan rekenen. Na een eerste gespreksronde met alle fracties is aansluitend een tweede ronde voorgesteld waarbij de vier grootste partijen – PvdA, FvD, VVD en CDA – met elkaar hebben gesproken. Daarna heeft de informateur het eindadvies opgesteld. De informateur stelt voor dat PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie de onderhandelingen starten voor een akkoord op hoofdlijnen.

Woensdag 17 april zal in een extra vergadering van Provinciale Staten het advies van de informateur worden besproken. Het is de bedoeling dat daarna Cees Bijl de rol van formateur op zich neemt en de vijf genoemde Statenfracties gaat uitnodigen.

 

[foto: provincie Drenthe]