26 mei 2017

Inspiratiebijeenkomst lokale energie: de inleiding van Christiaan Teule

De eerste inleiding bij de inspiratiebijeenkomst over lokale energie werd verzorgd door Christiaan Teule, werkzaam bij de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Hij kon beamen dat er volop kansen zijn om van lokale energiebesparing een succes te maken.

‘We zien een maatschappelijke beweging ontstaan, ook in Drenthe, waarbij energiebesparing lokaal ingezet wordt om allerlei doelstellingen te realiseren. Kijk maar eens op www.energie-initiatief.nl, dan zie je wat er lokaal allemaal wordt ondernomen.’ De urgentie is echter ook navenant, aldus Teule. De energievraag stijgt mondiaal met 30 procent en de vraag naar elektriciteit zelfs met 70 procent. De CO2-uitstoot gaat nog eens met 16 procent omhoog. Daar staat tegenover dat in 2030 de duurzame energiebronnen kolen inhalen als energie-producent. Zonne-energie zit daarbij het meest in de lift, gekoppeld aan lokale opslagmogelijkheden. ‘In 2025 wordt zonnestroom het goedkoopst om te produceren van alle energiebronnen (zie ook de Tegenlicht-documentaire ‘De doorbraak van duurzaam’). Kortom: het verdienmodel kan uit.’ Volgens Teule is dit de eerste kans die we moeten grijpen.

De tweede kans is de stijgende maatschappelijke betrokkenheid van bewoners. ‘De opkomst van de energieke samenleving! Mensen pakken hun eigen oplossingen. Daarmee wordt ook lokaal de sociale samenhang versterkt.’ De cijfers spreken boekdelen: in 2011 elf lokale energie-initiatieven in Drenthe, in 2017 110 – waaronder zelfs een eigen, niet-commercieel energiebedrijf (Noordelijk Lokaal Duurzaam, waar overigens gemeenten jammer genoeg nauwelijks gebruik van maken). Veel succes wordt ook geboekt met de buurtteams, met energiecoöperaties, energiewerkgroepen, groene kerken en sportclubs. Tal van concrete uitvoeringsprojecten (veelal met zonnepanelen) geven buurten en dorpen letterlijk en figuurlijk energie. De organisatiekracht is groot! Daarbij wordt ook in toenemende mate gekeken hoe mensen met een kleinere portemonnee kunnen meedoen.

De derde kans, aldus Teule, is de groeiende maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. ‘Zij willen een duidelijk klimaatbeleid en bij voorkeur een groenrechts kabinet.’ De drive voor bedrijven is daarbij dubbel: ze zien een CO2-belasting aankomen, maar zien tegelijk ook markt in deze hele ontwikkeling. En er zijn bedrijven die goed willen zorgen voor de aarde (zie de Tegenlicht-documentaire ‘Rendement van geluk’, over de purpose economy en het ondernemen om maatschappelijke problemen op te lossen).’ Gebruikmakend van de innovaties die elkaar snel opvolgen (Tesla Power Bank, Nul op de Meter-woning) is er steeds meer mogelijk.