Door op 17 mei 2017

Investeren in GAE: de noodzaak van een breed draagvlak

Vanmiddag in de Statencommissie FCBE werd opnieuw gesproken over de toekomst van Groningen Airport Eelde. Eind vorig jaar werd in de Staten met ook steun vanuit de PvdA-fractie besloten om de beleidskeuze ‘investeren in het vliegveld’ verder uit te werken. Dat is nu gebeurd door de aandeelhouders. Ons Statenlid Ronald Koch gaf de visie van de PvdA hierop.

In oktober vorig jaar liet de PvdA weten een voorkeur te hebben voor het investeringsscenario; GAE als internationale toegangspoort voor Noord-Nederland. Daarbij werd wel een aantal aandachtspunten benoemd. Ronald Koch: ‘Kern daarvan: er moet in het Noorden een zo breed mogelijk draagvlak zijn, zowel publiek als privaat, om fors te investeren in Groningen Airport Eelde. Met dat draagvlak kan een maximale, uiterste poging worden gedaan om de luchthaven te redden voor de toekomst.’ Voor de PvdA is die redding van groot belang. GAE is onderdeel van de publieke basisinfrastructuur van Noord-Nederland en zorgt voor een flink stuk werkgelegenheid (185 banen). Door te investeren komt daar naar verwachting nog een fors aantal extra banen bij.

Allereerst bedankte Ronald Koch de aandeelhouders voor het vele werk dat in relatief korte tijd is verricht. Mogelijke publieke bijdragen zijn uitgebreid onderzocht. De heer Harm Post heeft met veel enthousiasme het bedrijfsleven in Noord-Nederland benaderd voor mogelijke bijdragen. Dan de kwestie: is er met dit voorstel daadwerkelijk sprake van dit brede draagvlak? Om dat helder te krijgen stelde Ronald Koch onder meer vragen over de mogelijke bijdragen van andere overheden, zoals de Regio Groningen-Assen en de provincie Fryslân. Het recente bericht dat er in de gemeenteraad van Groningen kritisch wordt gedacht over de gemeentelijke bijdrage aan GAE bracht hij eveneens ter sprake. Ook wilde hij graag weten hoe zeker het is dat het bedrijfsleven daadwerkelijk gaat bijdragen, zodat overheden daarmee hun investeringsbedragen kunnen verlagen. Verder is voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven onder meer van belang dat er initiatieven kunnen worden ontwikkeld; gaat de gemeente Tynaarlo dit faciliteren met het bestemmingsplan? Belangrijke risico’s zijn volgens de PvdA nog steeds het opengaan van Lelystad Airport in 2019 voor groot commercieel vervoer en het mogelijk moeten gaan bijdragen in de kosten van de luchtverkeersleiding.

Onze gedeputeerde Cees Bijl heeft de diverse vragen zorgvuldig beantwoord en gaf aan dat het uitwerking geven aan het scenario ‘investeren’, inclusief het binnenhalen van de bijdragen van andere partijen, te vergelijken is met de bekende circusact van de stokken met daarop draaiende bordjes: ‘Het is zaak om alle bordjes in de lucht te houden.’

Bij de vergadering van Provinciale Staten op 31 mei vindt de besluitvorming over dit Statenstuk plaats.

Lees hier het artikel in DvhN over het debat.