1 oktober 2014

Jong PvdA Drenthe wil jonge mantelzorgers ontlasten

Uit het onlangs verschenen rapport ‘Hulp geboden’ van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de druk op mantelzorgers hoog is. De positie van jonge mantelzorgers blijft daarbij vaak onderbelicht. Het netwerk Jong PvdA Drenthe vraagt daarom aandacht voor de positie van jonge mantelzorgers in Drenthe.

Om deze vaak overbelaste groep te ontlasten, willen de jonge sociaaldemocraten dat kinderen tot 18 jaar bij het bepalen van de juiste zorg (de zogeheten zorgindicatie) niet als mantelzorgers meegerekend worden. Hierdoor blijft het mogelijk andere hulp in de huishouding te houden, waardoor er minder druk op de schouders van kinderen komt te liggen. Dit geeft deze jonge mensen de ruimte om aandacht te besteden aan school en sociale contacten, en aan hun toekomst te bouwen. Jong PvdA Drenthe vindt het onacceptabel dat jongeren achterstanden oplopen, omdat ze moeten zorgen voor een ouder of een ander familielid.

De jonge PvdA’ers pleiten daarnaast voor een jaarlijkse Week van de Jonge Mantelzorger in Drenthe. Een dergelijke week, die in Amsterdam al bestaat, is een mooi middel om jonge mantelzorgers beter in beeld te krijgen en te zorgen dat meer van hen de weg vinden richting hulp en ondersteuning. Bovendien zal er dan meer begrip komen voor de positie van jonge mantelzorgers.

Jong PvdA Drenthe zal met de Drentse gemeenteraadsfracties van de PvdA in overleg gaan om de plannen in de praktijk vorm te geven. Ze hoopt daarbij dat de twee voorstellen Drenthebreed steun krijgen, zodat alle jonge Drentse mantelzorgers de support krijgen die zij verdienen.