Door op 14 september 2016

Lobby doorzetten voor behoud gevangenissen en rechtbank

De fractie van de PvdA Drenthe heeft vandaag in de Statencommissie FCBE vragen gesteld over het behoud van de gevangenissen in Veenhuizen en de rechtbank in Assen. Daar is, ondanks hoopvolle berichten, namelijk nog steeds geen definitieve duidelijkheid over. Ronald Koch vroeg naar de actuele stand van zaken. En wat doet het College van Gedeputeerde Staten (GS) om sluiting tegen te gaan? Conclusie: de lobby vanuit de provincie gaat onverdroten door. En dat is volgens de PvdA goed.

Inzake de toekomst van de gevangenissen in Veenhuizen gaf gedeputeerde Henk Brink aan dat het college van GS achter de schermen druk bezig is met een lobby voor het (structurele) behoud van de gevangenissen. Dit gebeurt mede in samenwerking met de Justitiële Jeugd Inrichting (JJI) Juvaid en de Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen. Ook gaf hij aan dat er een check plaatsvindt op de cijfers die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gebruikt in haar verkennende notitie ‘Capaciteit in Balans’. Op basis van die cijfers concludeert DJI dat de JJI

Juvaid en 50 procent van de PI Veenhuizen binnen 5 jaar dicht moeten. Gedeputeerde Brink riep de Statenleden op om ook zelf actie te blijven ondernemen richting de Tweede Kamer en het Kabinet. Dat wordt vanuit de PvdA Statenfractie al volop gedaan. Afgesproken is dat de woordvoerders van de verschillende Statenfracties gaan overleggen om te kijken of het mogelijk is om gezamenlijk tot een effectieve lobbystrategie te komen. Daartoe is inmiddels het initiatief genomen door PvdA-woordvoerder Ronald Koch.

Over de rechtbank in Assen meldde de gedeputeerde dat het Rijksvastgoedbedrijf mogelijk in beeld is als huurder voor een deel van het rechtbankgebouw. Daarmee zou de rechtbank in Assen waarschijnlijk (voorlopig) gered zijn. Hierbij helpt ook de toezegging aan de Tweede Kamer van de minister van V&J over het behoud van zeven onder druk staande rechtbanken (waaronder Assen). In 2017 wordt echter de gerechtelijke kaart geëvalueerd en dat kan ook weer consequenties hebben. Ook op dit dossier blijft dus een actieve lobby bestaan vanuit de provincie. Volgens de PvdA-Statenfractie is ook dat een goede zaak.