Netcapaciteit Drenthe: provincie ziet kansen voor maatschappelijke initiatieven

Door Peter Zwiers op 3 juli 2019

Bij de rondvraag van de vergadering van het Drents Parlement op woensdag 3 juli informeerde ons Statenlid Peter Zwiers naar de ontwikkeling van de netcapaciteit in Drenthe. Omdat de capaciteit van het elektriciteitsnet in Noordoost Nederland beperkt is, kunnen maatschappelijke organisaties (zoals dorpshuizen en sportclubs) niet investeren in duurzaamheid. Ze kunnen namelijk de zelf-opgewekte stroom niet kwijt op het net; een zeer slechte situatie, die ook de leefbaarheid negatief beïnvloedt.

Minister Wiebes heeft onlangs laten weten dat pas na 2028 de netcapaciteit echt substantieel wordt vergroot, door technische verbeteringen van het net. Op de korte termijn kan de ‘reservecapaciteit’ van het net worden ingezet om een aantal nieuwe projecten toe te laten. Gedeputeerde Stelpstra gaf in zijn antwoord op de vragen van de PvdA aan dat hij zowel blij als heel verdrietig is geworden van deze antwoorden. Weliswaar komt er extra capaciteit beschikbaar maar de werkelijke oplossing laat nog bijna tien jaar op zich wachten.

Maatschappelijke initiatieven kunnen nog steeds geen voorrang krijgen op plannen van bijvoorbeeld projectontwikkelaars; regelgeving staat dit in de weg, aldus het Rijk. De PvdA betreurt dit.

Lokaal zijn er echter wellicht wel kansen om kleinere initiatieven naar voren te halen, zo gaf gedeputeerde Stelpstra aan. Hij studeert momenteel op de mogelijkheden om via het provinciaal ruimtelijk ordeningsbeleid kleinere projecten voorrang te geven. Volgens de PvdA is dit een interessante toezegging; wellicht dat de lokale plannen van dorpshuizen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties op deze manier toch eerder toegang tot het net kunnen krijgen.

Lees hier het artikel van RTV Drenthe van Serge Vinkenvleugel.

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers