Door Rudolf Bosch op 15 september 2016

Nu stappen zetten rond arbeidsmarkt en onderwijs

Bij de vergadering van de Commissie FCBE van 14 september werd het ‘Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs’ besproken. Een belangrijk thema voor onze Statenfractie: we willen kansen voor iedereen op een baan die perspectief biedt, mensen de kans geeft zich te ontplooien en een goed bestaan op te bouwen. Maar hoe komen we daar en wat kan de provincie doen? 

Het thema is en blijft actueel: hoe krijgen we zoveel mogelijk Drenten aan het werk. Het College van Gedeputeerde Staten werkt daar op verschillende manieren aan, indachtig het collegeprogramma. Voor het thema arbeidsmarkt en onderwijs is nu een uitvoeringsprogramma opgesteld. Volgens de PvdA-Statenfractie een goed begin, hoewel het nog wel een slag concreter mag. Belangrijk, zo gaf ons Statenlid Rudolf Bosch aan, is dat de uitvoering goed wordt gecoördineerd en bewaakt. Mogelijk dat de provincie met haar Projectbureau die rol op zich kan nemen.

Verder moet volgens de PvdA nog sterker worden ingezet op de grensproblematiek en de kansen van het vinden van een baan in Duitsland. De cijfers van CBS en Planbureau voor de Leefomgeving geven aan dat hier nog veel te winnen is. Bevordering van het Duits is hierbij van groot belang.

De PvdA dringt aan op concrete stappen, zodat de Drentse arbeidsmarkt goed kan meebewegen met veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden. Toegankelijk onderwijs, zo weinig mogelijk drempels die mensen ervan weerhouden om zichzelf te laten bij-, om- of opscholen en zorg voor bereikbaarheid vormen daarbij belangrijke speerpunten.

Lees hier het nieuwsbericht over werken over de grens.

Hier de bijdrage van Rudolf aan het debat in de Commissie FCBE: Bijdrage Rudolf Bosch FCBE 14-09-2016.

 

 

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch