Omgevingsvisie Drenthe: opbrengst energieprojecten moet naar omwonenden

Door Hendrikus Loof op 26 september 2018

Tijdens de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid werd uitgebreid stilgestaan bij de Omgevingsvisie. Dit is het document waarin staat hoe onze dagelijkse leefomgeving in Drenthe wordt ingericht. Belangrijk dus. Een van de onderwerpen die veel aandacht krijgt in de visie is energie. We moeten onze energie duurzaam gaan opwekken, met een mooi woord ook wel de ‘energietransitie’ genoemd. Maar wat betekent dat voor de inrichting van Drenthe? En voor de rol van de provincie?

PvdA-Statenlid Hendrikus Loof stond in zijn bijdrage uitgebreid stil bij het energiebeleid. Hij constateerde dat er in Drenthe veel plannen voor bijvoorbeeld zonneparken in ontwikkeling zijn. Is het handig om die alleen door gemeenten te laten begeleiden of zou de provincie daar ook op moeten toezien? ‘Waar komen ze te liggen, wie plukt de revenuen en wat betekent dit voor het landschap? Niet alle gemeenten hebben een panklaar beleid liggen waaraan de aanvragen worden getoetst. De risico’s op verkeerde plannen én – nog veel belangrijker wat ons betreft – het verliezen van draagvlak onder de inwoners voor de energietransitie, zijn groot. Wij  vinden dat de provincie niet mag toekijken. Nu niet, straks niet en in de toekomst niet.’

De PvdA is verder van mening, zo gaf Hendrikus Loof aan, dat toekomstige zonneakkers en windparken (of desnoods solitaire windmolens) in Drenthe alleen vanuit een coöperatieve gedachte opgezet mogen worden. ‘Omwonenden moeten rechtstreeks profiteren van de hernieuwbare energiebronnen en worden geheel of voor een groot deel eigenaar van de lokale productie uit wind of zon. Het voorbeeld van de “burgerwindmolen” van Coöperwiek in het Limburgse Heibloem staat ons hierbij voor ogen.’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra omarmde dit idee van de PvdA: de provincie moet als voorwaarde vooraf kunnen stellen dat omwonenden écht profijt hebben van zonneparken in hun omgeving. Op 3 oktober neemt PS een besluit over de Omgevingsvisie.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof