Op de bres voor OV-studenten

Door Hendrikus Loof op 25 juni 2018

De OV-studentenkaart vervalt op 16 juli 2018. De vakantieperiode in Regio Noord begint op
21 juli 2018. Dat betekent dat studenten voor de tussenliggende dagen de reiskosten zelf moeten betalen. Noordelijke studenten vinden dit onredelijk en zijn een petitie gestart met als inzet de OV-studentenkaart voor het gehele schooljaar geldig te maken. De petitie is ruim 5000 keer getekend (per 24 juni, 15.00 uur)

De PvdA-Statenfractie steunt de studenten en hun verzoek en heeft daarover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Zo wil de fractie weten of het college ook vindt dat het principe van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zou moeten gelden voor álle studenten die gebruik maken van de Ov-studentenkaart. Het college wordt verder gevraagd om deze ongelukkige vakantiespeling van het lot op korte termijn aanhangig te maken bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en te pleiten voor aanpassing van de OV-studentenkaart, zodat deze het gehele schooljaar geldig is. Mocht DUO niet bereid zijn de situatie aan te passen, dan wordt het college opgeroepen te bezien wat tot de eigen mogelijkheden behoort, in overleg met het OV-Bureau Groningen-Drenthe. Zo moet voorkomen worden dat studenten die gebruik van diensten van het OV-bureau Groningen-Drenthe niet met meerkosten worden geconfronteerd in de week voorafgaand aan de vakantieperiode in de Regio Noord.

Naschrift: het College van Gedeputeerde Staten is direct met de kwestie aan de slag gegaan. Lees hierover het artikel van RTV Drenthe.

 

 

[beeld: Pixabay]

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof