Door op 13 juli 2016

Opnieuw dreiging van sluiting gevangenissen

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota vandaag in het Drents Parlement werd bekend dat het Rijk toch weer nadenkt over sluiting van de gevangenissen in Veenhuizen. Gedeputeerde Henk Brink meldde dat de Dienst Justitiële Inrichtingen op dinsdag 12 juli een rapport hierover (‘Capaciteit in Balans’) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Voor het Drents Parlement kwam het bericht als een verrassing en er werd statenbreed met zorg op gereageerd. Ons Statenlid Ronald Koch: ‘Het bericht uit Den Haag is dubbel. Aan de ene kant een bevestiging van het feit dat dit kabinet in deze kabinetsperiode geen gevangenissen gaat sluiten. Aan de andere kant gaat DJI in de verkenning wel uit van sluiting van (jeugd)gevangenissen, vanwege de verwachte structurele overcapaciteit aan cellen. Daaronder helaas 50 procent van de gevangenissen in Veenhuizen (locatie Norgerhaven of locatie Essenheem) en jeugdgevangenis Javaid, eveneens in Veenhuizen.’ Een volgend kabinet moet een besluit nemen. Koch: ‘Belangrijk dus dit onderwerp heel scherp in de gaten te blijven houden en gezamenlijk vanuit het Noorden te blijven lobbyen richting Den Haag. Uiteraard zullen ook wij hierover weer met onze Tweede Kamer-fractie in overleg gaan.’

 

Lees ook het artikel in het DvhN.