Oproep voor lijsttrekker Statenverkiezing 20 maart 2019

28 april 2018

Op 20 maart 2019 kiezen de bewoners van Drenthe (en de andere provincies) de leden van Provinciale Staten voor de zittingsperiode 2019 – 2023.

Vanzelfsprekend neemt de Partij van de Arbeid in Drenthe deel aan die verkiezingen. Een besluit daartoe is reeds genomen in de algemene ledenvergadering op 24 maart j.l. De leden hebben tevens besloten dat de lijsttrekker zal worden gekozen in een algemene ledenvergadering die staat gepland op 23 juni 2019.

Wij verzoeken leden die interesse hebben om de rol van lijsttrekker te vervullen zich aan te melden en wel voor 1 juni 2018. Dat kan door een gemotiveerde aanmelding te zenden aan de secretaris van het Gewest Drenthe via e-mail alberthuizing42@gmail.com of per brief naar het adres Albert Huizing, Orvelterbrink 51, 7812 ML Emmen.

Het kan zijn dat u nadere informatie nodig heeft om tot een juiste afweging te komen. Dat kan via de voorzitter van het Gewest, Jacob Bruintjes, (06) 5166 1129.

PvdA Drenthe Profiel lijsstrekker Statenverkiezingen 2019.