Presentatie boek Harm Brouwer: ‘Grenzen Opgezocht’

11 februari 2019

Ten tijde van de verkiezingen voor de Tweede Kamer trok ons voormalig Tweede Kamerlid Harm Brouwer – in het kader van zijn persoonlijke campagne – langs de grenzen van Drenthe. Op zoek naar mensen met een verhaal over de sociaal-democratie; vroeger, nu en in de toekomst. Hij sprak een kleine 30 Drenten en legde de verhalen vast in een boek, dat op 8 februari aan onze gedeputeerde en lijsttrekker Cees Bijl werd aangeboden.

Het werd een mooie middag in het Verenigingsgebouw in Veenhuizen. Campagnecoördinator Wietze de Wind heette de aanwezigen welkom. De door Harm Brouwer geïnterviewde personen vormden de eregasten; helaas zijn twee van hen sinds het voorjaar van 2017 overleden. Gelukkig konden de nabestaanden het boek in ontvangst nemen.

Harm ging in op de geschiedenis van het boek, de uitkomsten en de lessen voor de toekomst. Hij gaf aan dat deze Drenten op dit moment vooral behoefte hebben aan oplossingen voor problemen die hier en nu spelen, op het Drentse platteland. Geen megaprojecten maar wel zaken die het dagelijks leven prettiger kunnen maken, bedacht met de mensen uit het gebied zelf. Uit de interviews is Harm Brouwer gebleken dat er nog veel betrokken mensen zijn in Drenthe met hart voor de sociaal-democratie: ‘Laten we hen koesteren en dan komt het wel goed met de PvdA.’

Hierna ging de nieuwe PvdA-generatie – in de persoon van Rolf Hidding, PvdA Coevorden en inmiddels studerend in Groningen en daar aangesloten bij de Jonge Socialisten – in gesprek met onze gewestelijk voorzitter Jacob Bruintjes. Rolf had een enthousiast en overtuigend verhaal over hoe juist de PvdA de mensen in deze tijd van polarisatie kan verbinden.

Daarna was de vloer voor Cees Bijl. Hij bedankte Harm voor het boek en gaf in zijn speech aan dat de PvdA een partij wil zijn voor alle mensen in Drenthe, voor de hele familie. ‘Het creëren van kansen voor iedereen, ongeacht waar je wieg heeft gestaan – dat is een zaak van lange adem en daar blijven wij voor vechten. Wonen, werken, welzijn – het zijn onderwerpen die nog steeds van belang zijn en daar voeg ik aan toe: deze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daar staat de PvdA voor en dat dragen we uit, in begrijpelijke taal en op een positieve manier.’

Cees maakte daarna een ronde langs de tafels, om te spreken met mensen die voor het boek zijn geïnterviewd. Dat leverde mooie uitspraken over geloven in de toekomst en omzien naar elkaar, zoals deze: ‘Ik kom zelf uit een CHU-nest en was lang getrouwd met een VVD’er, maar nu ben ik een paar jaar met een nieuwe partner die van de PvdA is. Ik kan u zeggen: er is altijd hoop!’