PvdA bezorgd over gevolgen wijziging energiebelasting

Door Peter Zwiers op 6 september 2018

De Rijksoverheid past de energiebelasting aan. Stroom wordt goedkoper en gas duurder. De maatregel is bedoeld om de afhankelijkheid van het Groningse gas te verminderen. Hij kan echter nadelig uitpakken voor Drenten die niet in staat zijn om hun woning te isoleren of andere duurzaamheidsmaatregelen kunnen betalen. Gevolg: een hogere energierekening. De PvdA vindt dat de provincie hier een plan van aanpak voor moet ontwikkelen.

In juni is het klimaatakkoord gepresenteerd. In dit klimaatakkoord is er terecht veel aandacht om van het Groningse gas af te gaan. Een belangrijke maatregel om dat te bewerkstelligen is het wijzigen van de energiebelasting. Door deze wijziging zal elektriciteit goedkoper worden en gas duurder. Daarnaast heeft de Minister bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen zal worden vervangen door een terugleversubsidie. De aanpassing van de energiebelasting kan vooral tot hogere energiekosten leiden voor mensen in een oude woning die moeilijk te isoleren is (bijvoorbeeld monumenten) en voor mensen die het geld niet hebben om te investeren of zich niet in de schulden kunnen of willen steken. Daar komt ook bij dat banken nog steeds een zeer passieve houding hebben bij het verstrekken van financieringen voor verduurzaming. Hun daden komen niet overeen met hun woorden.

De Statenfractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze groep Drentse inwoners die straks geconfronteerd worden met dit gewijzigd Rijksbeleid. Zij ziet voor de Provincie Drenthe een rol om de mogelijkheden om te participeren te vergroten. Aan het college van Gedeputeerde Staten heeft de PvdA onder meer gevraagd of zij de zorg van de PvdA deelt dat grote groepen Drentse inwoners straks geconfronteerd worden met een hogere energierekening, omdat zij niet in staat zijn hun woning te verduurzamen? Ook wil ze weten of het provinciebestuur bereid is met de Drentse partners (waaronder de woningcorporaties en de Drentse gemeenten) te kijken naar een Drentse aanpak, zodat deze groep ook gelijke mogelijkheden krijgt om hun woning te verduurzamen. Verder moeten banken meer op hun maatschappelijke rol worden gewezen die zij in dit verband zouden moeten spelen.

 

 

[beeld: Pixabay]

 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers