Door Hendrikus Loof op 7 juni 2017

PvdA Drenthe bij Voorjaarsnota: op de bres voor bestrijding armoede, laaggeletterdheid en wonen

Vandaag werd in het Drents Parlement de Voorjaarsnota 2017 behandeld. Onze fractie constateert dat de provincie haar Investeringsagenda opvoert: dat is een goede zaak. Toch blijft Drenthe in bepaalde opzichten – en zeker ook sociaal-economisch – een kwetsbare provincie. Hendrikus Loof hield daarom een bevlogen betoog over de de blijvende noodzaak om aandacht te besteden aan de bestrijding van armoede en laaggeletterdheid. Maar ook aan het goed wonen voor alle Drenten.

Armoede, laaggeletterdheid, toegankelijkheid: de drie kernbegrippen waar Hendrikus Loof zijn betoog mee opende. Er gebeurt op elk van deze terreinen al het nodige, ook door de provincie. Maar het kan nog krachtiger en consequenter. Reden voor onze fractie om hierop te blijven hameren. En om rond de bestrijding van laaggeletterdheid met een motie te komen (samen met D66/GroenLinks/VVD) waarin wordt voorgesteld een lectoraat hiervoor in te stellen. Dit is een praktijkgerichte vorm van onderzoek en onderwijs, onder te brengen aan een ROC of Hogeschool. Doel: bijhouden hoeveel mensen in Drenthe problemen hebben met lezen en schrijven. En voorstellen doen welke aanpak effectief is om dit belangrijke maatschappelijke probleem aan te pakken. De motie werd met brede steun overgenomen, het College van GS gaat in gesprek met de betrokken partijen in het veld.

Rondom het wonen werd, samen met de ChristenUnie, aandacht gevraagd voor het ‘levensloopbestendig wonen’: het lang(er) thuis kunnen blijven wonen voor ouderen die op een gegeven moment minder mobiel worden en zorg behoeven. Met de zogenaamde Blijverslening kunnen hun woningen hierop worden aangepast. Onze gedeputeerde Cees Bijl gaf aan dat hij dit punt meeneemt in het overleg met de 12 Drentse gemeenten. De PvdA is in ieder geval enthousiast over de Impuls Volkshuisvesting die de provincie de komende tijd gaat plegen, met name ook gericht op de woningen in de naoorlogse buurten en wijken.

Onze fractie deed het College en Provinciale Staten nog de nodige ideeën en suggesties aan de hand, waaronder een uitkijktoren bij Lofar. Ook vroegen we aandacht voor een Deltaplan Bereikbaarheid voor Drenthe; per auto en openbaar vervoer. Ook op de Drentse wegen wordt het steeds drukker en helaas ook gevaarlijker, getuige recente ongelukken. Lees hier meer over in de bijdrage van Hendrikus Loof: 20170607 Bijdrage Voorjaarsnota 2017 def.

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof