PvdA Drenthe enthousiast over ‘agenderingsrecht’ voor Drenten

29 juni 2018

Het wordt voor Drenten gemakkelijker om een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten te plaatsen. De verordening uit 2004 die hiervoor was bedacht, wordt stevig vernieuwd. Volgens de PvdA Statenfractie is dat een goede zaak, zo liet fractievoorzitter Roelie Goettsch weten bij de behandeling in de Statencommissie FCBE: ‘Het wordt laagdrempelig, uitnodigend en een toevoeging op ons werk als statenleden.’

Het voorstel voor het agenderingsrecht is gemaakt door de Werkgroep Veranderende Samenleving, waarin nagenoeg alle fracties uit het Drents Parlement deelnemen. De werkgroep denkt na over of en hoe veranderingen in Drenthe gevolgen moeten hebben voor het bestuur van de provincie. Een punt dat niet goed werkte was de verordening uit 2004 die het adviesrecht en het initiatiefrecht voor inwoners regelde; daarmee zouden Drenten invloed kunnen uitoefenen op de agenda van Provinciale Staten. In de praktijk werd daar echter nauwelijks gebruik van gemaakt.

In het voorstel van de werkgroep voor de nieuwe verordening wordt het voor onze inwoners gemakkelijker om een onderwerp op de agenda te zetten. Roelie Goettsch: ‘Wij zijn daar enthousiast over. Zeker moet dit recht goed geregeld worden, maar wij zeggen: laten we het gewoon gaan proberen. Het past in deze tijd en bij een ander functioneren van Provinciale Staten. Het is aanvullend op onze andere rollen als statenleden en wij hopen op een actief gebruik van dit recht. Ook over punten waar wij wellicht als Drents Parlement formeel niet over gaan; we moeten hier alles met elkaar en met de samenleving kunnen bespreken.’ Goettsch wees op het belang van een goede communicatie rondom de nieuwe mogelijkheden die het ‘agenderingsrecht’ biedt: ‘Alleen een melding op de website is onvoldoende. Hier moet actief en bij voortduring aandacht aan worden besteed.’

Op 11 juli komt het onderwerp opnieuw ter bespreking in het Drents Parlement; de laatste vergadering van Provinciale Staten voor de zomer. Dan wordt het voorstel in stemming gebracht.

In de cursus ‘Politiek Actief’ werd op de avond na de behandeling in de commissie FCBE juist dit agendapunt nader onder de loep genomen.

Lees hier het uitgebreide artikel van RTV Drenthe over het voorstel van de Werkgroep Veranderende Samenleving over het agenderingsrecht.

Naschrift: het voorstel is in de vergadering van Provinciale Staten met algemene stemmen aangenomen. Ons Statenlid Ralph du Long voerde daarbij het woord: ‘Wij proeven enige koudwatervrees in het Drents Parlement over dit voorstel, dat lijkt ons niet nodig. Timmer het niet met teveel voorwaarden dicht, geef het een kans. Dit is een mooi instrument dat we onze inwoners niet willen onthouden. En breng het met goede communicatie volop voor het voetlicht.’