Door op 1 februari 2017

PvdA Drenthe: laat Drenthe meer vluchtelingen opvangen

In de vluchtelingenkampen in Griekenland en op de Balkan moeten mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden de winter doorkomen. Tegelijkertijd wordt de capaciteit van AZC’s in Nederland niet maximaal benut. Reden voor de Statenfractie van PvdA Drenthe vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten. Moet en kan Drenthe meer doen qua opvang?

Statenlid Rudolf Bosch: ‘De PvdA is van mening dat we in ons vluchtelingenbeleid, in het kader van de internationale afspraken die hierover zijn gemaakt, altijd onderdak moeten kunnen bieden aan mensen in nood. Het gaat om mensen die de verschrikkingen van geweld en terreur in hun thuisland ontvluchten en daarbij alles wat hen dierbaar is achter moeten laten. Door de winterse omstandigheden komen nu zelfs mensen om het leven. Deze schrijnende situatie schreeuwt om een oplossing.’

Volgens Bosch kan het voorbeeld van Friesland hierbij worden gevolgd. Tijdens de laatste Statenvergadering in Friesland hebben de fracties van PvdA, GroenLinks en SP een motie ingediend, die als strekking heeft dat GS van Friesland de minister met klem verzoekt de onbenutte capaciteit van de AZC’s in Friesland ten volste te benutten.

De PvdA heeft daarom de vraag gesteld of het college van GS zicht heeft op de huidige beschikbare capaciteit in de Drentse AZC’s en tijdelijke opvangcentra. En mocht er ruimte zijn voor de opvang van meer vluchtelingen, is het college van GS dan bereid om de regering hierop te wijzen?

In een reactie gaf CdK Jacques Tichelaar op persoonlijke titel aan dat de omstandigheden voor de vluchtelingen inderdaad vreselijk zijn: ‘Mensen worden vermalen tussen belangen, maar hún belang wordt niet gediend.’ De situatie in Drenthe is nu zo dat de AZC’s voor circa 60 procent gevuld zijn. Mogelijk dat er nog meer AZC’s gesloten worden, maar volgens Tichelaar moet dat besluit zeer zorgvuldig worden genomen: ‘Niemand weet hoeveel vluchtelingen er over een half jaar zijn. Dat besluit wordt genomen door het kabinet. De 12 Drentse gemeenten hebben in ieder geval aangegeven blijvend vluchtelingen te willen opvangen.’