PvdA Drenthe: onderzoek of provincie lokaal energie kan inkopen

25 april 2018

Met een breed gesteunde motie vraagt de Statenfractie van PvdA Drenthe het College van GS te onderzoeken of het mogelijk is om lokale energiecoöperaties te betrekken bij de provinciale energie-inkoop. De door de provincie ingekochte energie kan namelijk extra bijdragen aan de energietransitie in het noorden en geeft daarmee ook volume aan de lokale energiecoöperaties. De motie werd ingediend met de fracties van SP, GroenLinks, 50plus en D66.

De PvdA-fractie heeft het afgelopen jaar een tweetal keren schriftelijke vragen gesteld over de energie-inkoop van de provincie, zo gaf PvdA Statenlid Peter Zwiers aan in het Drents Parlement. ‘Op dit moment heeft Drenthe, samen met een aantal gemeenten een gezamenlijk energiecontract. De mogelijkheid bestaat om het contract op 31 december 2018 te beëindigen. Aangezien de voorbereiding voor een mogelijke aanbesteding enige tijd vraagt, dienen we een motie in om te kijken of we de voorwaarden voor deze energie-inkoop aan kunnen passen. En wel op zo’n manier dat groene stroom uit de regio een belangrijke rol gaat spelen. Daarmee geven we de energietransitie in de regio een extra boost en extra volume. Zeker als we dat samen met de Drentse gemeenten doen. We laten daarmee in de praktijk zien dat we het belang van duurzame energie hoog in het vaandel hebben.’

De PvdA heeft al vaker aandacht gevraagd voor de positie en ondersteuning van Drentse energiecoöperaties. Zwiers: ‘Dit hebben we onder andere gedaan met moties deze statenperiode die met grote meerderheid zijn aangenomen. Deze motie sluit ook aan bij de brief die staatssecretaris Van Veldhoven deze week aan de overheden heeft gestuurd. TNO heeft in opdracht van het ministerie berekend dat de gezamenlijke overheden 1 megaton aan CO2 kunnen besparen als er maximaal wordt ingezet op klimaatneutrale en circulaire inkoop. Het ministerie heeft hiervoor ook ondersteuning beschikbaar.’

In antwoord gaf gedeputeerde Cees Bijl (verantwoordelijk voor inkoop) aan dat de motie goede bouwstenen aanreikt voor de provinciale aanbestedingsrichtlijnen en aansluit bij de hoofdgedachten van het College van GS. Bij de stemming bleek dat de motie brede steun kreeg; alleen de PVV stemde tegen.