Door Kees de Graaf op 24 maart 2016

PvdA Drenthe pakt door op duurzame sportclubs

Met steun van alle partijen in het Drents Parlement heeft PvdA-statenlid Peter Zwiers een voorstel ontwikkeld om sportclubs in Drenthe duurzamer te maken. Goed voor het milieu, maar zeker ook de clubs zelf – en hun leden. Lagere energielasten betekenen namelijk minder druk op de begrotingen van de clubs. Zwiers: ‘Contributies hoeven dan niet verhoogd te worden en dat houdt het sporten in Drenthe voor alle lagen in de bevolking toegankelijk.’

‘In de visie van de PvdA Drenthe is verduurzaming van de samenleving niet alleen een doel, het kan ook een middel zijn. In dit geval om onze sportclubs te helpen.’ Dat zegt Peter Zwiers, die al enige tijd druk bezig is om de sportclubs in Drenthe te ‘vergroenen’. Hij legt uit: ‘Energielasten vormen op de begrotingen van sportverenigingen een belangrijke kostenpost. Al gauw gaat 25 procent van de middelen op aan energielasten. De verlichting van sportvelden, de verwarming en verlichting van kantine, het verwarmen van water voor douches: het vraagt aanzienlijke hoeveelheden energie. Dat kan efficiënter, zodat clubs geld besparen.’

In het voorstel van de Zwiers, dat inmiddels gesteund wordt door alle partijen in het Drents Parlement, wordt hier actie op ondernomen met een pakket aan maatregelen. Zwiers: ‘Met dit pakket neemt de provincie Drenthe haar verantwoordelijkheid in het duurzaam maken van de sportclubs en daarmee voor de brede toegankelijkheid en betaalbaarheid van de sport.’

In het duurzaamheidspakket voor Drentse sportclubs wordt ingezet op drie acties:

– de uitvoering van energiescans, waarmee sportclubs zicht krijgen op hun energieverbruik en vervolgens concreet aan de slag kunnen met het verduurzamen van hun vereniging;

– de opening van een provinciaal energieloket, dat sportclubs enthousiast maakt voor energiebesparing en hen daarin begeleidt en adviseert;

– een of meer pilots met duurzame LED-veldverlichting, in combinatie met sensoren.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft het voorstel in de commissievergadering OGB van het Drents Parlement op 23 maart 2016 omarmd. Het wordt ingepast in de provinciale energieagenda, zo gaf gedeputeerde Tjisse Stelpstra aan. Op 13 april stemt het Drents Parlement over het voorstel.