Door Peter Zwiers op 30 november 2013

PvdA Drenthe wil aanpak overlast steenmarters

De laatste tijd is er in Zuidoost Drenthe veel schade ontstaan door steenmarters. De PvdA-fractie heeft van het Platform Steenmarters Borger-Odoorn een lijst ontvangen van alle schade- en overlastmeldingen en in dat overzicht van het Platform staan 112 klachten, waarvan er 67 daadwerkelijk schade hebben. De klachten hebben vooral betrekking op schade aan huizen en bekabeling van auto’s. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.

De PvdA wil graag dat de provincie hierin actie onderneemt en vraagt zich af of de provincie op de hoogte is van de problematiek met betrekking tot de steenmarters in Zuidoost Drenthe. Daarnaast is het maar de vraag of de regio Zuidoost Drenthe als enige in onze provincie kampt met overlast van steenmarters. Zij vragen de provincie dit te onderzoeken.

De provincie heeft al laten weten dat gemeenten, die hun steenmarterbeheerplannen gereed hebben, ontheffing kunnen krijgen en dus tot maatregelen over kunnen gaan. De PvdA vraagt zich dan ook af of er zich al gemeenten gemeld hebben met een vraag om ontheffing.

Daarnaast zou de PvdA het op prijs stellen als de provincie de gemeenten te hulp zou schieten bij het bestrijden van de overlast door steenmarters.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Krijgt energie van: Mensen met plannen en ideeën Grootste ergernis: Als zaken te lang duren of niet van de grond komen. In de politiek door: Actieve PvdA’ers, die het verschil wisten te maken. Dat wil ik ook! Morgen invoeren: Fonds voor lokale energieinitiatieven. Drenthe is voor mij: Een prachtige provincie met een mooie cultuur: nuchter,

Meer over Peter Zwiers