Door op 7 december 2014

PvdA Drenthe wil zorgvuldig proces bij afweging afslag N34 Emmen-Noord/ Klijndijk

De Statenfractie van de PvdA heeft tijdens de commissievergadering gevraagd naar een zorgvuldig proces bij de afweging voor de afrit van de N34 Emmen-Noord/ Klijndijk. Onlangs is er wederom onrust ontstaan over de gevolgde procedure. De Statenfractie wilde weten hoe dat heeft kunnen ontstaan. Voor de sociaal-democraten is het belangrijk dat er tot zorgvuldige besluitvorming wordt gekomen.

Ook weer bij gemeente Emmen voorleggen

Naast een zorgvuldig proces, heeft de PvdA ook gepleit voor het opnieuw voorleggen van de twee mogelijkheden bij de gemeente Emmen. De besluitvorming van de gemeente Emmen stamt uit de vorige bestuursperiode. De PvdA hecht er grote waarde aan dat ook dit nieuwe gemeentebestuur zich uitspreekt voor een aansluiting bij Emmen-Noord of Klijndijk.

Voordat er tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan, wil de PvdA een zo breed mogelijk draagvlak. De voor- en nadelen van de beide opties dienen helder te zijn, zodat er tot een zo goed mogelijk besluit kan worden gekomen.