Door Hendrikus Loof op 23 november 2016

PvdA Drenthe ziet geen ruimtelijke belemmeringen in komst FOC bij TT-terrein

In de Commissie Omgevingsbeleid van Provinciale Staten werd vandaag uitgebreid stilgestaan bij het plan om in het TT-gebied in Assen een Factory Outlet Centre te realiseren. Onze Statenfractie was en is voorstander en ziet geen redenen het FOC op ruimtelijke argumenten te weigeren. Er zijn zelfs argumenten-pro bijgekomen: zo is de ontwikkelaar van plan om minimaal 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren, op voorstel van de PvdA.

Ons Statenlid Hendrikus Loof benadrukte dat de beslissing ‘wel of geen FOC’ genomen wordt door de gemeente Assen. Het is aan de provincie om het plan vervolgens te toetsen aan de Omgevingsvisie en de provinciale Omgevingsvergunning. Dat gebeurt door het plan te leggen naast de kernkwaliteiten landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur. De conclusie van onze Statenfractie: die staan een vestiging van een FOC niet in de weg. Op 18 mei is dat al duidelijk uitgesproken door onze fractie.

Daarnaast is de kernwaarde ‘bedrijvigheid’ door het College van GS toegevoegd als criterium. Oftewel het effect van het FOC op de regionale economie, de werkgelegenheid en de vrijetijdseconomie. Op het punt van de werkgelegenheid heeft de Statenfractie aan de ontwikkelaar van het FOC aangereikt om een ‘maximale maatschappelijke inspanning’ te doen. Dat is concreet opgepakt en ingevuld: de ontwikkelaar is om tafel gegaan met Werkplein Drentsche Aa en Alescon. Met als uitkomst dat 40 procent van alle banen in het FOC zal worden vervuld door mensen die een uitkering hebben of in dienst zijn bij Alescon. Nieuwe vacatures worden bij voorkeur ingevuld door personen met een afstand tot de arbeidsmarkt én er wordt gewerkt aan een arbeidspool met behalve reguliere arbeidsplaatsen ook werkontwikkelplekken, stages en leerwerktrajecten. ‘Het spreekt voor zich dat onze fractie in ieder geval erg tevreden is over deze ontwikkeling’, zo gaf Hendrikus Loof aan.

Een kernpunt volgens de fractie is verder dat de ontwikkeling van het FOC los gezien moet worden van de problematiek van verschillende Drentse binnensteden, die al langer gaande is. Hendrikus: ‘Wij staan een én-én aanpak voor: akkoord met een FOC, maar nu dan ook stevige aandacht voor de binnensteden. Die aanpak is met onder meer het Binnenstadsfonds succesvol gelanceerd: we hebben de binnensteden echt op de agenda gekregen. Voor ons een extra reden om in te stemmen met het verzoek van de gemeente Assen.’

Op 14 december 2016 volgt de besluitvorming in Provinciale Staten.

 

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof