Door op 9 november 2015

PvdA in Drenthe pleit massaal voor de blijverslening

De Partij van de Arbeid in Drenthe is blij met de presentatie vandaag van de blijverslening door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. De lening biedt perspectief voor mensen, die met een noodzakelijke aanpassing van het eigen huis langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Vele raadsfracties van de PvdA in Drenthe hebben de afgelopen tijd, of zullen dat in de komende dagen doen, bij Burgemeester en Wethouders van hun gemeente aangedrongen op nader onderzoek of voorbereidingen voor het aanbieden van een blijverslening.
Langer in eigen huis

De blijverslening is bedoeld voor bewoners van een eigen huis. Een aanvraag begint met een verzoek aan het gemeentebestuur. De gemeente bepaalt namelijk mede de voorwaarden waaraan een bewoner moet voldoen om voor een lening in aanmerking te komen. De gemeenteraad stelt daartoe een regeling vast, waarin de voorwaarden zijn opgenomen.

Het mes snijdt aan twee kanten. Door de aanpassingen aan het eigen huis kan een gekoesterde wens van veel bewoners in vervulling gaan. Zij kunnen langer in de vertrouwde omgeving blijven wonen als hun gezondheid of handicap beperkingen met zich mee brengt.
Tegelijkertijd zal in veel gevallen de noodzaak om een beroep te doen op andere voorzieningen die betaald worden door de gemeente of zorgverzekeraar, verminderen of uitblijven.

De Partij van de Arbeid in Drenthe hoopt dat de eerste blijversleningen snel verstrekt kunnen worden.