Door Hendrikus Loof op 8 oktober 2016

PvdA-motie binnenstadsfonds levert 13 miljoen op

Bij de Algemene Beschouwingen net voor de zomer heeft de PvdA gepleit voor een provinciaal binnenstadsfonds. Daarmee kunnen gemeenten geholpen worden die hun binnensteden willen verbeteren en bijvoorbeeld wonen en cultuur willen toevoegen. Het College van GS stelt nu voor hier 13 miljoen bij te dragen. Een goede zaak, vindt de Statenfractie.

 De binnensteden in Drenthe staan onder druk, met name de winkelsector heeft het moeilijk. Tegelijkertijd zien we ook een groeiende belangstelling van mensen om in aantrekkelijke binnensteden te wonen en te verblijven. Daar ligt voor de komende jaren dan ook een belangrijke uitdaging. Gemeenten moeten samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en betrokkenen aan het werk. Inzet: de binnensteden aanpassen aan de eisen en kansen van nu en morgen. In verschillende Drentse steden wordt daar inmiddels al hard aan gewerkt. Zo werd deze bekend dat Meppel en Assen de komende jaren 2017 fors gaan investeren in de leefbaarheid van de binnenstad.

Op voorstel van de PvdA – een motie van de Drentse Statenfractie werd breed gesteund in het Drents Parlement – komt de provincie nu ook te hulp. Het College van Gedeputeerde Staten stelt voor bij de begroting van 2017 de provinciale investeringsagenda uit te breiden met 25 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor een aantal nog uit te werken projecten waar de provincie een bijdrage aan wil leveren. Het Binnenstadsfonds is een van deze projecten. Voor de herontwikkeling van de centra van Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Roden, Beilen en Coevorden wordt circa 13 miljoen euro uitgetrokken.

PvdA-Statenlid Hendrikus Loof is opgetogen dat GS zo snel haar verantwoordelijkheid neemt: ‘Gemeenten en andere partijen krijgen hiermee een steun in de rug om hun binnensteden een impuls te geven. Voor bewoners en ondernemers een goede zaak, maar ook voor Drenthe als geheel. Zo blijft onze provincie voor toeristen en andere bezoekers een aantrekkelijke bestemming.’

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof