Door Peter Zwiers op 13 mei 2017

PvdA op de bres voor Drenten met bevingsschade

Ons Statenfractielid Peter Zwiers zwengelde deze week  in het Drents Parlement de discussie aan – samen met het CDA – over de rol van de provincie bij de afhandeling van aardbevingsschade in onze provincie. Beide fracties stelden vragen aan Provinciale en Gedeputeerde Staten, met name over: wat moet de rol van de provincie zijn? Een goede en onafhankelijke schade-afhandeling, daar bleek iedereen het uiteindelijk over eens.

‘Gaswinning in Drenthe is een steeds actueler thema’, zo gaf Peter Zwiers aan bij het begin van het debat. ‘Nu de gaswinning in Groningen terecht naar een lager niveau wordt gebracht, neemt de druk op de Drentse gasvelden toe. Bijvoorbeeld in de Wijk Marsdijk in Assen door de NAM en in het Westerveld door Vermillion. Gaswinning gaat gepaard met bodemdaling en bodemtrillingen en schade aan huizen. Terecht maken inwoners zich zorgen over hun positie. Het besluit van het College van afgelopen week, dat schade in Drenthe gelijk behandeld dient te worden als in Groningen, toont wel aan dat er sprake is van serieuze problemen.’

De PvdA en CDA-fractie vinden dat de provincie Drenthe meer kan en moet doen dan louter haar wettelijke taak, om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Zwiers: ‘We denken dat de provincie Drenthe een belangrijke coördinerende en faciliterende rol kan spelen om de gevolgen van gaswinning  op een juiste manier af te handelen.’ Belangrijk daarbij is dat de Drentse inwoners op een gelijke, zorgvuldige en goede manier worden behandeld. Op eenzelfde manier zoals in Groningen gebeurt en – beter nog – met een geheel onafhankelijke behandeling, los van de NAM. Dit pleidooi werd onderschreven door de andere partijen in het Drents Parlement.

Aan het eind van het debat gaf Peter Zwiers aan dat PvdA en CDA het initiatief zullen nemen tot een rondetafelgesprek met betrokkenen uit de betrokken gebieden. ‘Graag nodigen we ook de woordvoerders van de verschillende fracties hiervoor uit, zodat we als Drentse politiek samen met de inwoners kunnen werken aan een goede oplossing voor onze inwoners.’

Luister Peter hier terug in gesprek met RTV Drenthe, vanaf minuut 6.58.

Lees hier het artikel.

 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers