PvdA over Begroting 2020: grote vraagstukken samen oplossen

Door Hendrikus Loof op 15 november 2019

Bij de behandeling van de Begroting 2020 legde onze fractie de nadruk op het belang van samenwerking. Bij discussies over onderwerpen die op ons afkomen – zoals over de stikstofproblematiek – staan mensen en partijen teveel tegenover elkaar. Dat kan anders en vooral: samen met de inwoners. ‘Wat de PvdA betreft is dit de enige manier om de grote vraagstukken van dit moment te kunnen benaderen. En alleen op die manier haal je de angel uit de discussies, haal je onvrede weg, geef je mensen vertrouwen en versterk je het gevoel van zeggenschap over je bestaan.’

Onze fractievoorzitter Hendrikus Loof merkte over de Begroting 2020 op dat deze gezien de beperkte financiële armslag van de provincie geen ‘jubelbegroting’ is maar wel gedegen, sluitend en met een redelijk perspectief voor de komende jaren. ‘En niet te vergeten een nog nader in te vullen Investeringsagenda van 50 miljoen.’ De komende maanden wordt hier nader invulling aan gegeven, samen met alle partijen in het Drents Parlement.

Over de manier waarop momenteel discussies worden gevoerd – binnen en buiten het Drents Parlement – was Loof niet te spreken. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren, de wetenschap krijgt de schuld en de media eveneens. Daarbij worden vaak technische kunstgrepen bedacht om de werkelijke problemen van ons af te houden.

De PvdA gelooft daar niet in: ‘Wat ons wel verder brengt is het gesprek aangaan met elkaar, ook hier in het Drents Parlement. En in ons geval als Statenleden –  en dus als volksvertegenwoordigers – verantwoordelijkheid durven nemen voor soms lastige besluiten.’ Ook het gesprek met inwoners is in dit verband cruciaal: ‘Het is wat de PvdA betreft de enige manier om de grote vraagstukken van dit moment te kunnen benaderen.’

Ook bij de invulling van de Sociale Agenda voor Drenthe is dit van groot belang, zo gaf Hendrikus aan. ‘Onze fractie heeft bij de behandeling van de VJN aangegeven wat wij belangrijk vinden in die agenda, waar GS nu structureel 200.000 euro structureel voor uittrekt. Zo komt de gewenste adviesraad toegankelijkheid inderdaad terug in de begroting. Ook op laaggeletterdheid, sport en cultuur wordt de inzet voortgezet.’

 

 

 

Lees hier de bijdrage van Hendrikus Loof in eerste termijn: Bijdrage Begroting 2020 def.

Hier het artikel van RTV Drenthe over het debat.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof